Allt du behöver veta om energideklaration för din villa

17 april 2024 Veronica Urena

editorial

Att energideklarera sin villa är inte bara en laglig skyldighet utan även en möjlighet att få en bättre överblick över din fastighets energianvändning. En energideklaration ger värdefull information som kan hjälpa villaägare att göra smarta och kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra energiprestandan i sin bostad. I den här artikeln går vi igenom vad en energideklaration innebär, hur processen går till och vilka fördelar du som villaägare kan få. Dessutom kommer vi att tipsa om var du kan få hjälp för att utföra en professionell energideklaration.

Vad är en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som beskriver en byggnads energiprestanda. Dokumentet ska innehålla information om byggnadens energianvändning, vilket inbegriper uppvärmning, kylning, varmvatten och tappvatten samt byggnadens ventilation. Det visar också på vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energiprestandan. För nya byggnader är en energideklaration obligatorisk och den måste uppdateras minst vart tionde år för äldre byggnader.

Energideklarationen utfärdas av certifierade energiexperter som genomför en noggrann analys av din villa. De tittar på byggnadens konstruktion, isolering, fönster, uppvärmningssystem och andra faktorer som påverkar energiförbrukningen.

energideklaration villa

Processen för att få en energideklaration

Inspektion och datainsamling

Den första fasen i att skapa en energideklaration är att en certifierad energiexpert besöker din bostad för att genomföra en inspektion. Under besöket samlas viktig information som behövs för att kunna bedöma byggnadens energiprestanda. Experten tittar på byggnadens storlek, uppvärmningssystem, typ av ventilation, fönster och dörrars kvalitet, isolering och andra viktiga faktorer.

Beräkning och analys

Efter inspektionen går energiexperten igenom all insamlad data och genomför nödvändiga beräkningar. Dessa beräkningar utmynnar i en rapport som visar på byggnadens nuvarande energiprestanda och vad som kan göras för att förbättra den.

Åtgärdsförslag

I energideklarationen inkluderas även specifika förslag på åtgärder som kan vidtas för att minska energiförbrukningen och förbättra byggnadens klimatpåverkan. Det kan vara allt från små förändringar som att byta till energieffektiva lampor, till större ingrepp som att installera en ny värmepump eller tilläggsisolera vinden.

Offentliggörande

Efter att energideklarationen har slutförts ska den registreras hos Boverket och blir en offentlig handling. Det är viktigt att notera att en energideklaration är ett lagkrav vid försäljning eller uthyrning av byggnader och måste kunna visas upp för potentiella köpare eller hyresgäster.

Läs mer om energideklaration villa!

Fler nyheter